19 Appartementen verhuurd in de wijk / buurt Spijkerbuurt in Arnhem

Wonen in de wijk / buurt Spijkerbuurt in Arnhem

Over de wijk / buurt Spijkerbuurt in Arnhem

De wijk Het Spijkerkwartier is een levendige en karakteristieke wijk met een hoge bebouwingsdichtheid. De wijk heeft door z’n prachtige oude bouw een unieke positie in Arnhem. Veel huizen zijn meer dan een eeuw oud. Binnen het Spijkerkwartier vindt u drie verschillende buurten: de Spijkerbuurt, de Boulevardwijk en de Hommelstraat en omstreken. De Boulevardwijk heeft straten met fraaie oude herenhuizen en een paar kleine plantsoenen met oude bomen. Deze geven de buurt een statig en parkachtig aanzien. Ook in de Spijkerbuurt vinden we deze ‘Brusselse’ huizen maar daarnaast ook straten met moderne stadsvernieuwing, winkels, horeca en bedrijven. Dat levert het dynamische stadsbeeld op dat deze wijk aantrekkelijk maakt om in te wonen en te werken. In enkele open gebieden tussen woningblokken is bovendien een unieke openbare stadstuin aangelegd. Als derde buurt onderscheiden we de Hommelstraat. Dit gedeelte staat nu minder goed bekend maar wordt op dit moment op verschillende manieren verbeterd.

De bewoners Het Spijkerkwartier is jong. Veel studenten en alleenstaande hoogopgeleiden vinden hun thuis in de karakteristieke eigenschappen van de wijk. De levendige sfeer, de nabijheid van het centrum en de vele voorzieningen zijn daarvoor belangrijke redenen. Gezinnen met kinderen en ouderen komen in de wijk een stuk minder voor. Het besteedbaar inkomen in de wijk is relatief laag, dit komt ook door de vele (studerende) alleenstaanden. In de buurt van de Hommelstraat is de samenstelling van de bevolking iets anders. Ook hier wonen nauwelijks gezinnen met kinderen maar door de kleine woningen veel alleenstaanden. Bovendien maakt de aanwezigheid van een seniorencomplex dat in deze buurt relatief weer meer ouderen wonen.

De voorzieningen De voorzieningen in het Spijkerkwartier zijn goed. Er zijn volop leuke en bijzondere winkels in de Steenstraat, de Spijkerlaan, de Van Muijlwijkstraat, de Hommelstraat en langs de Velperbuitensingel. In deze straten is ook de horeca geconcentreerd. Verder telt de wijk negen scholen, een buurthuis en maatschappelijke en sociaal-culturele instellingen. In de ruim aanwezige economische bedrijvigheid domineert de zakelijke dienstverlening.

De toekomst Het Spijkerkwartier is een typisch Arnhemse wijk met een zeer dynamisch karakter. De wijk is erg populair bij jonge mensen. Er zijn plannen en ontwikkelingen om de leefbaarheid van het Spijkerkwartier te optimaliseren. Een aantal voorbeelden: Alle prostitutie is uit het Spijkerkwartier verdwenen, waardoor er opnieuw een zeer karakteristieke woonbuurt ontstaat. Het schoolgebouw aan de Schoolstraat is nu een broedplaats voor creatieve starters. De herinrichting van de Steenstraat draagt bij aan de veiligheid, leefbaarheid en verbindingen in de directe omgeving. Volkshuisvesting voert een actief aankoopbeleid aan de Hommelstraat. In samenwerking met woningcorporatie Portaal en het Leger des Heils wordt gewerkt aan een plan voor een woonproject voor mensen met psychische problemen en een justitieel verleden.

Volkshuisvesting en Spijkerkwartier Het Spijkerkwartier is een bijzondere wijk. De leefbaarheid staat onder druk, met name rond de Hommelstraat. Deze buurt kan het nog niet op eigen kracht. Daarom neemt Volkshuisvesting hier haar verantwoordelijkheid en zijn we naast vastgoedondernemer ook maatschappelijk ondernemer. Om de veiligheid en leefbaarheid in de wijk te bevorderen ondernemen we allerlei activiteiten om bijvoorbeeld drugsoverlast en criminaliteit tegen te gaan. Volkshuisvesting heeft in het Spijkerkwartier ruim 550 woningen in de sociale en bereikbare huurklasse. Deze woningen worden bovendien als Keuzewoning (huur of koop) aangeboden.